Privacyverklaring

Bureau Kloosterboer, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bureau Kloosterboer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Bureau Kloosterboer (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Bureau Kloosterboer verwerkt:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • ip-adres;
 • overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • internetbrowser en apparaattype;
 • bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel

Bureau Kloosterboer verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Bureau Kloosterboer verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Bureau Kloosterboer hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk

Bureau Kloosterboer verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je betaling af te kunnen handelen;
 • om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van producten en/of diensten;
 • om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • om je bezoekersgedrag te analyseren (door middel van Google Analytics).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Bureau Kloosterboer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: zeven (7) jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Kloosterboer verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Bureau Kloosterboer een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Bureau Kloosterboer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Bureau Kloosterboer gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Bureau Kloosterboer;
 • je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Bureau Kloosterboer een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Bureau Kloosterboer van je heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@bureaukloosterboer.nl. Bureau Kloosterboer reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Bureau Kloosterboer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bureaukloosterboer.nl.