Disclaimer

Op het gebruik van de website www.bureaukloosterboer.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door het bezoeken van deze website en/of op andere wijze gebruik te maken van (de informatie op) deze website verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van informatie

Bureau Kloosterboer streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bureau Kloosterboer niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bureau Kloosterboer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

E-mail

Bureau Kloosterboer garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bureau Kloosterboer te corresponderen, accepteer je dit risico.

Indien je een e-mail ontvangt van Bureau Kloosterboer is de daarin opgenomen informatie uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan en word je verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Gelinkte websites

Voor zover op deze website wordt gelinkt naar externe websites is dat uitsluitend informatief. Bureau Kloosterboer heeft geen invloed op deze externe websites en is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bureau Kloosterboer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Bureau Kloosterboer zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan informatie van de website te vermenigvuldigen en/of te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Kloosterboer.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.